Hoe werken wij? – Apotheek Spoorlaan – info@apotheekspoorlaan.nl

Hoe werken wij?

Goed opgeleide medewerkers

Wij bieden farmaceutische zorg op hoog niveau. Wij begeleiden onze klanten bij het medicijngebruik in goed overleg met de voorschrijvers. Het team van Apotheek Spoorlaan is goed opgeleid. De assistenten en apothekers worden continu bijgeschoold om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen worden besproken in het team en met de voorschrijvers. We vinden het belangrijk dat geneesmiddelen zo goed mogelijk bij u werken. Daarom houden we in de computer bij welke geneesmiddelen u krijgt. Wanneer blijkt dat u combinaties gebruikt die niet goed samen gaan, overleggen we met u en/of de arts.

Bekijk deze video over apothekersassistent als spil van goede farmaceutische zorg.

Afspraken met voorschrijvers

De apothekers en huisartsen van het gezondheidscentrum hebben minimaal vier keer per jaar structureel overleg over de behandeling van verschillende ziektebeelden. Tijdens dit overleg worden de nieuwste richlijnen beproken, het huidige voorschrijfgedrag en worden er nieuwe afspraken gemaakt. Deze FTO afspraken zijn belangrijk voor de dagelijkse gang van zaken voor zowel huisarts als apotheek. Op deze manier streven beide zorgverleners naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg.

Naast dit structurele overleg is er dagelijks een overlegmoment tussen de huisartsen en apotheek over de voorgeschreven recepten. Tijdens dit overleg worden de individuele bijzondere recepten besproken en afspraken gemaakt voor die betreffende recepten.

Keuze uit verschillende diensten

Wij willen de wachttijden voor u zo kort mogelijk te houden. Immers, niemand wil lang in de rij te staan voor medicijnen. Toch nemen we graag de tijd voor u. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de juiste zorg krijgt als het om medicatie gaat. Dan kan het wel eens gebeuren dat u soms wat langer moet wachten. Wij verzoeken u daarom bij binnenkomst een nummer te trekken. Maak hierbij de keuze die het beste bij uw situatie past. U kunt kiezen uit:

  • Nummer afdrukken
  • Baxter rol ophalen
  • Afhaalcode

Sommige diensten kunnen sneller doorstromen dan andere diensten. Het kan wel eens voorkomen dat iemand die later binnenkomt, eerder geholpen wordt. Wij doen dit omdat wij mensen niet onnodig lang willen laten wachten, maar om ook tijd en aandacht te kunnen geven aan degenen die het nodig hebben.

Meer tijd voor u door geneesmiddelenrobot

Onze apotheek is voorzien van een geneesmiddelen robot. Dit is een apparaat dat de medicijnen brengt op de plek waar het gewenst is.Wordt u aan de balie geholpen, dan stuurt de robot uw medicijnen direct naar de balie. Een voordeel hiervan is dat de balie medewerker niet altijd meer hoeft weg te lopen om de medicijnen voor u te pakken. Deze tijd kunnen we gebruiken om u uitleg te geven over uw medicijnen. Helaas komen niet alle medicijnen uit de robot. Voor grote of aangebroken verpakkingen moet de assistente soms even weglopen.

Continu verbeteren

Dagelijks is er een moment waarop het team met elkaar bespreekt hoe de werkwijze verbeterd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld een verbeterpunt zijn naar aanleiding van een klacht of een fout. Ons werksysteem is zodanig ingericht, dat de risico’s op voor u zoveel mogelijk geminimaliseerd worden. Er wordt continu gekeken welke risico’s er zijn en hoe wij deze kunnen voorkomen.

Wanneer er een onverhoopt toch een klacht of fout heeft plaatsgevonden, proberen wij deze allereerst zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarna maken wij er een interne melding van, die weer leiden tot verbeteracties. Zo proberen wij te leren van eventuele fouten en klachten.

Kostenbesparing

Eerste uitgifte
Medicijnen die u voor de eerste keer krijgt, krijgt u voor maximaal een maand mee. Mocht het middel niet voldoende werken of ongewenste bijwerkingen geven, dan hoeft u niet teveel medicijnen weg te gooien. Zo draagt u samen met de apotheek een steentje bij aan kosten besparing en het werken aan een beter milieu.

Doelmatig medicijngebruik
De werking van een medicijn wordt bepaald door de werkzame stof die erin zit. Vaak zijn er meerdere merken met dezelfde werkzame stof. Deze medicijnen verschillen in prijs, maar niet in kwaliteit. Daarom hebben huisartsen met de minister afgesproken dat zij zoveel mogelijk de naam van de werkzame stof op het recept zetten. Dat stelt de apotheek in staat het goedkoopste middel af te leveren. Zo wordt er op de kosten van de gezondheidszorg bespaard, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Voor meer informatie over de voorwaarden voor omzetten van de medicatie verwijzen wij u naar de voorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Erkend leerbedrijf

Apotheek Spoorlaan is een door SBB erkend leerbedrijf. We bieden regelmatig stageplekken aan op verschillende niveaus:

  • Apothekersassistenten in opleiding van diverse opleidingen in de regio
  • Apothekers in opleiding van de Universiteit Utrecht

Tevens is de apotheek een erkende opleidingsapotheek om afgestudeerde apothekers op te leiden tot Openbaar Apotheker Specialist onder begeleiding van onze erkende apothekeropleider (ApOP).

Wat betekent dat voor u als klant? Het kan voorkomen dat u wordt geholpen door een van onze stagiaires. Het is belangrijk om te weten dat onze stagiaires altijd handelen onder begeleiding van een gediplomeerde assistente of apotheker. De stagiaires moeten nog leren, maar dat betekent niet dat u zorg krijgt van mindere kwaliteit.