Privacyverklaring herzien – Apotheek Spoorlaan – info@apotheekspoorlaan.nl

Terug naar overzicht

Privacyverklaring herzien

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) kent per 1 juli 2020 nieuwe verplichtingen binnen de zorg. Wij hebben onze privacyverklaring daarom herzien. De recentste versie van onze privacyverklaring leest u op https://www.apotheekspoorlaan.nl/privacy-in-de-apotheek/

Publicatiedatum: 07-08-2020